Què hi podeu trobar?

En aquesta secció podeu trobar diversos documents, complets o resumits, que he elaborat durant els anys i que no sempre resulta fàcil localitzar: els exemplars de la Tesina que vaig presentar per a graduarme en periodisme (1973), la Tesina de Llicenciatura (1975) i la Tesis Doctoral (1984) que vaig llegir a la Facultat de Història, la Memòria que vaig presentar al concurs per accedir a la càtedra (1994), articles periodístics i acadèmics, llibres, capítols de llibres, pròlegs, conferències, ponències, comunicacions i intervencions en congressos, jornades, cursos... que he escrit, els Quaderns d'Història de la Comunicació Social que he preparat per a la docència...

Podeu utilitzar aquest material citant la procedència, com és de justícia. I rebré amb gust qualsevol aportació que vulgueu fer.