(1981) Historia social. Historia de las mentalidades en la Edad Moderna

Curs impartit pel Prof. Michel Vovelle. Universitat de Barcelona.