(1988-09) La valoración negativa de otros sistemas de parentesco, mecanismo para asumir como natural – superior el sistema cristiano

Comunicació presentada a les Jornades Les Dones, una perspectiva intercultural. Organitzades per l’Associació pel Diàleg de les Cultures, i celebrades a Barcelona.