(1988-09) De la sustitución del etnocentrismo por algún martirologio legitimador de redentores (etnocéntricos)

Comunicació presentada a les Jornades Les Dones, una perspectiva intercultural. Organitzades per l’Associació pel Diàleg de les Cultures, i celebrades a Barcelona.