(1989-11-02) Propuesta (no – androcéntrica) para una renovación del estudio del mundo contemporáneo. De las historias familiares a la cultura de masas

Ponència presentada a les I Jornades Internacionals de Coeducació: L’ensenyament de les Ciències Socials, un discurs excloent. Organitzades per l’Institut Valencià de la Dona i la Universitat de València