(1989-02-17/19) El Arquetipo Viril, yo cognoscente del saber académico

Comunicació presentada a la European Conference Women’s Studies, Conceps and Reality. Organitzada per la Université Libre de Bruxelles.