(1992-12-11) El lenguaje como elemento de transmisión de la cultura androcéntrica

Ponència presentada a les Jornades sobre Sexisme a l'educació. Organitzades per l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona.