(1992-06-02) La subjetividad escondida de la objetividad o la esquizofrenia académica

Conferència pronunciada al Cicle Subjetivitats de Dones. Organitzat pel Centre d'Investigació Històrica de la Dona, Universitat de Barcelona.