(2000-05-31) Comprende la societat de l’informació. Una aproximació històrica ex–cèntrica i interactiva

Conferència de presentació del 25 anniversari de la Escola d'Estiu del País Valencià: L'escola més enllà de l'escola.

COMPRENDRE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Una aproximació històrica ex-cèntrica i interactiva

Conferència de presentació
Dra. Amparo Moreno Sardà
Catedràtica d'Història de la Comunicació
Departament de Periodisme
Universitat Autònoma de Barcelona

25 aniversari Escola d'Estiu Pais Valencià

"L'escola més enllà de l'escola"

Esquema:

1. Diagnòstic sobre alguna de les causes que originen el greu "fracàs escolar" que pateixen les noies i nois de les joves generacions, i el professorat.

  • RESISTÈNCIES ADULTES DELS PROFESSIONALS DEL SABER ESCOLAR: dificultats d'una crítica autocrítica i de des-aprendre.
  • El trencaclosques del "final de la història" i les ciències socials ahistòriques: de la crítica marxista a l'autocrítica feminista. Opacitat de la racionalitat androcèntrica a "l'era de les llums" digitals.

2. Proposta didàctica, en la qual s'utilitzen les possibilitats que ofereixen les tecnologies electróniques i Internet, per adoptar un altre enfoc de la realitat, ex-cèntric, plural i interactiu, que permet un conèixement transdisciplinar de la construcció històrica de la "societat de la informació" i de la globalització, des d'allò més pròxim,

  • històries personals i història col.lectiva,
  • espais domèstics i públics
  • les ciutats nusos de comunicació de la trama de "l'aldea global".
  • Els mitjans de comunicació de masses registre de les memories personals i col.lectives: la re-presentació dels arquetips, pervivències i canvis