(2001-10-18/20) V Trobada d’Historiadors de la Comunicació: La comunicació audiovisual a la història. Aportacions de la comunicació a la comprensió i la construcció de la història del segle XX

Organitzat per l'Associació d'Historiadors de la Comunicació i la Universitat de les Illes Balears.