(2001-03-15) Moviments migratoris passats i presents: causes i conseqüències

Conferència al Seminari sobre l'escolarització d'alumnes procedents d'altres països i cultures, organitzat pel Seminari d'Interculturalisme del Baix Ebre de l'ICE de la URV del Pla de Formació de Zona, Curs 2000-2001, a Tortosa.