(2008-02-25) II Encuentro de Expertas para consolidar la Red del Feminario Mujeres y Cultura de Masas (International Expert Meeting)

Celebrat al Departament de Periodisme y Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Finançat per l'Instituto de la Mujer.