(2008-07-02/03/04)

Presentació de la Wiki Passeig per les xarxes de comunicació des de... i de les Guíes didàctiques per a la utilització de la publicitat i dels programes de televisió, al V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi en la cultura docent universitària, organitzat per les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Lleida, Girona i Rovira i Virgili, celebrat a Lleida.