Conferencias, Congresos y Jornadas

(2001-11-20) Las corporaciones locales y la información pública, 1979 – 2001

(amb la col·laboració de Marta Corcoy) Informe presentat a les Jornades sobre La Comunicació Municipal. Organitzades per l'Ajuntament de Ripollet i la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona; i celebrades a Ripollet.

(2001-05-17) La història des de la vivència i el record

Conferència a la inauguració de la Biblioteca de la Memòria, a la Biblioteca d'Igualada.

(2001-05-07/09)

Relatora de la Sesión Temática Comunicación y Género; en el I Congreso Iberoamericano de Comunicación. Organitzat per la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.

(2001-05-07/09)

Participant a la Taula rodonda sobre Mitjans de comunicació i xarxes de difusió de coneixement; al II Congreso Internacional ADEUM: La difusión del conocimiento en los estudios de las mujeres. Dinámicas y estrategias de poder y ciudadanía. Organitzat pel Centre d'Estudis sobre la Dona, Universitat d'Alacant.

(2001-04-17/20) La prensa para mujeres y la construcción histórica de la sociedad de la información

Ponència presentada al Congreso Del periódico a la Sociedad de la Información en España. Organitzat per la Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, i celebrades a Madrid.

(2001-03-15) Moviments migratoris passats i presents: causes i conseqüències

Conferència al Seminari sobre l'escolarització d'alumnes procedents d'altres països i cultures, organitzat pel Seminari d'Interculturalisme del Baix Ebre de l'ICE de la URV del Pla de Formació de Zona, Curs 2000-2001, a Tortosa.

(2000-11-22) L’ús de la cartografia a l’ensenyament obligatori

Conferència a Curses d'orientació Projecte educatiu de Ciutat. Organizades per l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona.

(2000-10-27/28) Compartir es sumar. La libertad de expresión en la sociedad de la información

Ponència presentada a Àgor@2000. Jornades per a igualtat d'oportunitats i responsabilitats a la vida familiar i professional. Organitzades per l'Institut Català de la Dona, Barcelona.

(2000-10-20/21) Les migracions femenines en l’època de la globalització

Conferència al Curs sobre Dona i migracions a la Mediterrània: tradicions culturals, canvis, reptes ....; Sala Multiusos EMD de Jesús, Tortosa.